NHẬN RACE KIT

Địa điểm:

 • Làng Marathon – Empire City, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày:

 • Thứ 6, ngày 06 tháng 12 năm 2019
 • Thứ 7, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Những chứng từ cần mang theo?

Đối với vận động viên tự đến nhận race kits

 • Giấy photo: Chứng minh thư, Passport, thẻ thường trú (dành cho người nước ngoài),v.v…
 • Email xác nhận với số đơn đặt hàng

** Vận động viên dưới 18 tuổi sẽ phải đem theo Giấy đồng ý của Phụ Huynh đã được phụ huynh ký tên.

** Vận động viên là thường trú dân sẽ phải đem theo Thẻ thường trú ở Việt Nam. Nếu không, sẽ phải trả phần chênh lệch giữa Thương trú và Không thường trú.

Đối với những người được ủy quyền nhận thay người khác, vui lòng mang theo:

 • Đơn ủy quyền đã ký
 • Giấy miễn trừ trách nhiệm đã ký
 • Bản sao chứng minh thư/passport của người tham gia
 • Chứng minh thư/passport photo của người nhận thay

Đối với “Thách thức doanh nghiệp”, Người đại diện xin vui lòng chuẩn bị để mang theo:

 • In danh sách những người tham gia công ty của bạn với Tên, Cự li, số chứng minh thư và ngày tháng năm sinh
 • In đơn miễn trừ đã được ký của tất cả những người tham gia
 • Chứng minh thư/passport photo của Người đại diện

Chào mừng bạn đến giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2018

Xin lựa chọn cự ly để đăng ký